Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Điều Khoản Và Điều Kiện

1. Thuật ngữ Tổng quan

Trang web bietthupho.com.vn là một trang web của cá nhân, là phương tiện quảng cáo trực tuyến và là một thị trường trực tuyến dành cho thông tin bất động sản có sẵn và quảng cáo bất động sản để bán và cho thuê.

Trang này tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách tiếp tục xem trang web này, bạn sẽ được coi là đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

Không áp dụng các điều khoản khác.

Các điều khoản này có thể được thay đổi bởi bietthupho.com.vn theo thời gian và các điều khoản sửa đổi sẽ được coi là áp dụng vào thời điểm có liên quan.

2. Quyền thay đổi tài liệu

Bietthupho.com.vn bảo lưu quyền thay đổi hoặc xóa tài liệu khỏi Trang web bất kỳ lúc nào và có thể, bất cứ lúc nào, sửa đổi các điều khoản này mà không báo trước bằng cách cập nhật phần này.

3. Thông tin Trang web

Thông tin trong trang này, dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh được đưa ra với mục đích cho thông tin tổng quát.

Trong khi chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo cho bietthupho.com.vn tính liên tục của dịch vụ, chúng tôi không thực hiện bất kỳ đại diện hay bảo đảm rằng việc truy cập của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hay không có lỗi.

Truy cập của bạn đến bietthupho.com.vn có thể bị gián đoạn mà không thông báo trước trong trường hợp lỗi hệ thống, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc bất kỳ lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

4. Thông tin về trang web không phải là khuyến nghị

Thông tin trong website bietthupho.com.vn này dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh, không dựa vào và không tạo thành bất kỳ hình thức khuyến nghị nào.

Bằng cách sử dụng trang này bạn xác nhận rằng bạn không dựa vào bất kỳ thông tin như vậy. Bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào có tên hoặc được giới thiệu trên Trang web hoàn toàn chịu trách nhiệm và rủi ro của bạn. Bietthupho.com.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người bán và người mua.

Chúng tôi chỉ đơn thuần là một website cho việc phân phối thông tin và công bố thông tin về bất động sản, chúng tôi sẽ không kiểm soát, và trong phạm vi cho phép của pháp luật, không bảo đảm cho sự liên quan đến, tính phù hợp, chất lượng, an toàn hay sự hợp pháp của bất kỳ tài sản được quảng cáo để bán hoặc cho thuê trên trang web này, tính chính xác hay sự thật của bất kỳ danh sách quảng cáo trên bietthupho.com.vn hay khả năng của người bán hàng, người mua, chủ nhà hoặc người thuê nhà để thực thi hay hoàn

5. Quan hệ hợp đồng

Không có gì trên trang này được dự định để được và cũng không nên được hiểu là một đề nghị để tham gia vào một mối quan hệ hợp đồng.

6. Liên kết từ bietthupho.com.vn

Trang này có thể mang các liên kết siêu văn bản đến các trang web do các bên thứ ba điều hành chỉ nhằm mục đích tham khảo và thông tin.

Bietthupho.com.vn đã không xem xét và không xem lại các trang web có thể được liên kết với trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung, và cũng không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến, bất kỳ trang web khác liên kết với trang web này mà không theo nghiêm ngặt kiểm soát của bietthupho.com.vn.

Sự hiện diện của liên kết đến các trang web hoạt động của bên thứ ba khác sẽ không được coi là một khuyến cáo của bietthupho.com.vn của các trang web như vậy cũng không phải bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin được đăng trên chúng.

7. Nghĩa vụ hợp đồng (thỏa thuận)

Trừ khi được nêu tại điều khoản 10 dưới đây, bietthupho.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn dù là hợp đồng, hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ bồi thường theo luật định hoặc bằng cách khác cho bất kỳ thương tật, chết chóc, thiệt hại hoặc trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả mất mát (tất cả ba điều khoản bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất kinh tế thuần túy, mất mát lợi nhuận, mất mát kinh doanh, sự mất mát và tổn thất tương tự) bất kỳ nguyên nhân gây ra phát sinh từ hoặc kết hợp với việc sử dụng trang này hoặc sử dụng, truy cập , tải về hoặc dựa vào bất kỳ hoặc các tài liệu khác có trong trang này, bao gồm, nhưng không giới hạn, là kết quả của bất kỳ vi rút máy tính.

8. Trách nhiệm pháp lý

Các điều khoản và điều kiện này không loại trừ trách nhiệm pháp lý (nếu có) của bạn đối với thương tật hoặc chết người do bietthupho.com.vn gây ra, vì gian lận hoặc đối với bất kỳ vấn đề nào mà bietthupho.com.vn phải loại trừ hoặc cố gắng loại trừ nó.

9. Quyền sở hữu trang web

Các trang web được sở hữu và vận hành bởi bietthupho.com.vn.

Không được sao chép, sửa đổi hay phân phối bằng bất cứ cách nào, ngoại trừ việc bạn có thể tải về một bản sao của tài liệu trên bất kỳ máy tính nào chỉ cho mục đích cá nhân của bạn, với điều kiện bạn giữ nguyên bản quyền và các thông báo độc quyền khác.

Việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web hoặc môi trường máy tính khác đều bị nghiêm cấm.

10. Tuyên bố về Quyền riêng tư

Bietthupho.com.vn thực hiện chính sách bảo mật có thể xem dưới đây.

Tuyên bố về quyền riêng tư này tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện này.

11. Trang web hoạt động theo luật pháp của Việt Nam

Trang web được kiểm soát và vận hành bởi bietthupho.com.vn từ Việt Nam và phải tuân theo luật của Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ tài liệu nào trên trang này sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam được áp dụng tại Việt Nam và sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

12. Vị trí địa lý

Nếu bạn không ở tại Việt Nam thì việc bạn sử dụng trang này không có thẩm quyền của bietthupho.com.vn, bietthupho.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh do truy cập trái phép.

13. Sự gián đoạn và bỏ sót

Trong các dịch vụ này chúng tôi hết lòng quan tâm để đảm bảo rằng tiêu chuẩn của trang web này này vẫn hoạt động cao và duy trì sự liên tục của nó, Internet không phải lúc nào cũng là một môi trường ổn định và lỗi, thiếu sót, gián đoạn dịch vụ và sự chậm trễ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Do đó, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên tục nào đối với việc vận hành trang web này (hoặc bất kỳ phần nào của nó).

14. Vô hiệu

Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi không thể thi hành được (bao gồm bất kỳ điều khoản nào trong đó chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn) tính khả năng thi hành của bất kỳ phần nào khác trong các điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

15. Bảo mật Email & Khước từ Thông báo qua email

Các thông điệp nhận được là riêng tư, bí mật, đặc quyền và có ý định đối với (những) người nhận nêu rõ. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và xóa nó và tất cả các bản sao từ hệ thống của bạn.

Bất kỳ việc chia sẻ thông điệp và / hoặc nội dung của nó đều bị cấm trừ khi được bietthupho.com.vn phê duyệt.
Bất kỳ thông tin nào không liên quan đến hoạt động kinh doanh của bietthupho.com.vn sẽ được hiểu là không được xác nhận và xác nhận bởi nó.

Thông tin bất động sản được cung cấp bởi email không phải là bất kỳ phần nào của một đề nghị hoặc hợp đồng và phải tuân theo bietthupho.com.vn. Email và bất kỳ tài liệu đính kèm nào được cho là không có vi-rút hoặc khuyết tật, nhưng trách nhiệm của người nhận là đảm bảo điều này.

Bietthupho.com.vn không chấp nhận trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào từ việc nhận hoặc sử dụng hoặc cho bất kỳ sai sót nào của bietthupho.com.vn, hoặc thiếu sót trong nội dung của nó có thể phát sinh do việc truyền tải.

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với website bietthupho.com.vn, website được thiết kế và đưa vào sử dụng vào năm 2018.

Việc bạn đăng ký sử dụng bietthupho.com.vn và việc sử dụng các dịch vụ của bietthupho.com.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng bietthupho.com.vn cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi bietthupho.com.vn.

Bietthupho.com.vn có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập vào website

Mô tả dịch vụ

Thông qua website bietthupho.com.vn cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Web của bietthupho.com.vn, sử dụng các dịch vụ do bietthupho.com.vn cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Trừ phi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Thỏa Thuận Sử Dụng còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do bietthupho.com.vn cung cấp.

Dịch vụ trên website này được bietthupho.com.vn sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của Người dùng.

Bietthupho.com.vn cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, bietthupho.com.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng.

Dịch vụ và trách nhiệm của bietthupho.com.vn

Dịch vụ của bietthupho.com.vn là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ).

Bạn đồng ý rằng bietthupho.com.vn có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.

Bạn cũng đồng ý rằng bietthupho.com.vn có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho bietthupho.com.vn để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

Bạn đồng ý rằng bietthupho.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

Bạn đồng ý răng nguồn tài nguyên trên website (bao gồm các tài liệu, các file pdf,rar,jpg,…) là do bietthupho.com.vn up lên và đều là tài nguyên thuộc bản quyền của bietthupho.com.vn, vì vậy mọi hành vi sao chép, tái sử dụng, sử dụng để chia sẻ hoặc thương mại hóa trên các website, kênh thông tin khác đều bị coi là vi phạm pháp luật và phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi đó trước pháp luật.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng website nhằm mục đích:
– Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
– Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
– Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
– Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
– Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
– Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
– Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của bietthupho.com.vn. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

Các liên kết đến các website khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, bietthupho.com.vn có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác.

Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của bietthupho.com.vn, do đó bietthupho.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

Giới hạn độ tuổi:

Mọi người đều có thể truy cập website này.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin, tài nguyên lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

bietthupho.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Điều Khoản Và Điều Kiện
5 (100%) 1 vote