Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$670,000$6,500/Sqft
For Sale

Design family home

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 2300 Sq Ft
$650,000$5,500/Sqft
For Sale

Contemporary family home

 • 3 bd
 • 2 ba
 • 3100 Sq Ft
$325,000/Sqft
For Sale

Renovated apartment

 • 3 bd
 • 2 ba
 • 3200 Sq Ft
$657,000$5,600/Sqft
For Sale

Amazing villa for sale

 • 5 bd
 • 3 ba
 • 6500 Sq Ft
$870,000$5,300/Sqft
For Sale

Luxury villa with pool

 • 4 bd
 • 3 ba
 • 5400 Sq Ft
$643,000$2,140/Sqft
For Sale

Renovated family home

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 3650 Sq Ft
$565,000$2,180/Sqft
For Sale

Loft for sale

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 3260 Sq Ft
$670,000$6,500/Sqft
For Sale

Luxury family home

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 2300 Sq Ft
$899,000$7,600/sq ft
For Sale

Luxury apartment ocean view

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft
$798,000$6,500/sq ft
For Sale

Relaxing apartment ocean view

 • 3 bd
 • 2 ba
 • 1140 Sq Ft
$980,000$6,000/sq ft
For Sale

Awesome villa bay view

 • 4 bd
 • 3 ba
 • 2200 Sq Ft
$880,000$6,700/sq ft
For Sale

Gorgeous villa for sale

 • 3 bd
 • 2 ba
 • 2650 Sq Ft
$240,000$8,700/sq ft
For Sale

Luxury villa for sale

 • 5 bd
 • 2 ba
 • 2800 Sq Ft
$640,000$2,600/sq ft
For Sale

Design family home

 • 3 bd
 • 3 ba
 • 3500 Sq Ft
house-5-1
Đặc sắc
$570,000$2,700/sq ft
For Sale

Awesome family home

 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 Sq Ft