Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$670,000$6,500/Sqft

Luxury family home

5000 Euclid Ave #101, Cleveland, OH 44103, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Single Family Home

$670,000$6,500/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Single Family Home

$670,000$6,500/Sqft

Design family home

Sumatrastraat 34III, 1094 ND Amsterdam, Netherlands

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Single Family Home

$670,000$6,500/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Single Family Home

$650,000$5,500/Sqft

Contemporary family home

7916 Woodland Ave, Cleveland, OH 44104, USA

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3100

Single Family Home

$650,000$5,500/Sqft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3100

Single Family Home

$13,000/Sqft

Gorgeous single family home

Via Germano Sommeiller, 19, 00185 Roma, Italy

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 4350

Single Family Home

$13,000/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 4350

Single Family Home

$643,000$2,140/Sqft

Renovated family home

Via Emanuele Filiberto, 249, 00185 Roma, Italy

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3650

Single Family Home

$643,000$2,140/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 3650

Single Family Home

$760,000$3,200/mo
inner-bath-room-1-1

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

$760,000$3,200/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

$11,500/mo

Family home

S Crandon Ave

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2800

Single Family Home

$11,500/mo

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2800

Single Family Home

$13,400/mo

Luxury Family home

Art Gallery Rd Sydney NSW 2000 Australia

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2350

Single Family Home

$13,400/mo

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2350

Single Family Home